+420 724 377 412

PROGRAMY MEZINÁRODNÍ, MEZIREGIONÁLNÍ A NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

PROGRAMY NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

  1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
  2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
  3. Program meziregionální spolupráce Interreg EUROPE
  4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
  5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
  6. Program URBACT III

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY

EUROSTARS - Podpora mezinárodní spolupráce projektů výzkumu a vývoje – maximální výše dotace cca 160 000 EURO/rok.

HORIZONT 2020 - Podpora projektů zaměřených na výzkum, vývoj a sním spojené aktivity (fáze 1 Hodnocení proveditelnosti záměru – 50 tis. EURO, fáze 2 Projekt výzkumu a vývoj – 1 - 3 mil. EURO)

HORIZONT 2020 – SME Instrument - Určeno pro malé a střední podniky na studie předcházející komerčnímu uvedení produktů na trh.

JTIs – Společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiatives) - Podpora rozsáhlých mezinárodních projektů výzkumu a vývoje.

Central Europe 2010 - Podpora pro společné nadnárodní projekty evropské územní spolupráce.