+420 724 377 412

Evropské dotace - PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Koordinační orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zaměření:
Programy jsou zaměřeny zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na příhraničí.

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Alokace: 226,2 mil. EUR
Podporované oblasti:
Priorita 1: Společné řízení rizik
Priorita 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Priorita 3: Vzdělání a kvalifikace
Priorita 4: Spolupráce institucí a komunit
Priorita 5: Technická pomoc

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Alokace:  90,1 mil. EUR
Podporované oblasti:
Priorita 1: Společné řízení rizik
Priorita 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Priorita 3: Vzdělání a kvalifikace
Priorita 4: Spolupráce institucí a komunit
Priorita 5: Technická pomoc

Interreg V-A Rakousko - Česká republika

Alokace: 97 mil. EUR
Podporované oblasti:
Priorita 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Priorita 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Priorita 3: Vzdělání a kvalifikace
Priorita 4: Spolupráce institucí a komunit
Priorita 5: Technická pomoc

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Alokace: 103,4 mil. EUR
Podporované oblasti:
Priorita 1: Výzkum, technologický rozvoj a inovace
Priorita 2: Ochrana životního prostředí a účinné vyžívání zdrojů
Priorita 3: Investice do dovedností a vzdělávání
Priorita 4: Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Priorita 5: Technická pomoc

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

Alokace: 157,9 mil. EUR
Podporované oblasti:
Priorita 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik     ¨
Priorita 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Priorita 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
Priorita 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy
Priorita 5: Technická pomoc